UWJ Adwokaci
Doradzamy. Reprezentujemy. Wspieramy.

O nas

Kancelaria została założona przez adwokatów Magdalenę Urbańską i Kamila Włóczyka. W 2018 roku do grona wspólników dołączył adwokat Maciej Jużków. Zapewniamy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i podmiotów z sektora publicznego. Wspieramy ich na każdym etapie ich działalności. Specjalizujemy się w prawnej obsłudze inwestycji, zagadnieniach korporacyjnych, handlowych, a także w prawie pracy (w tym zbiorowym prawie pracy). Reprezentujemy klientów w negocjacjach, przed Sądami oraz w ramach alternatywnych sposobów rozwiazywania sporów (ADR).


Współpracując z klientami zawsze poszukujemy rozwiązań ich problemów uwzględniających nie tylko stronę prawną, ale i biznesową. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy i przedstawiamy możliwe sposoby postępowania lub wskazujemy zagrożenia wynikające z zamierzonych przez klienta działań. Z doświadczenia wiemy, że prawie w każdym przypadku można zaproponować efektywne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów.


Klientami kancelarii są spółki handlowe, w tym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz indywidualni przedsiębiorcy, inwestorzy, stowarzyszenia, fundacje i podmioty publicznoprawne. Kancelaria doradza podmiotom działającym w sektorze hutniczym, energetycznym, budowlanym, TSL, HORECA, IT, obrotu nieruchomościami oraz w sektorze medycznym.


Wspólnicy kancelarii mają doświadczenie w zakresie aspektów prawnokarnych działalności gospodarczej, a także w reprezentacji w tym zakresie.

Zespół

Adwokat Magdalena Urbańska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniem spraw wybranych klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie pracy, zwłaszcza w zbiorowym prawie pracy oraz w prawie gospodarczym i cywilnym. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego. Przez kilka lat prowadziła indywidualną kancelarię adwokacką.

Adwokat Kamil Włóczyk

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując dla jednej z globalnych firm deweloperskich oraz zajmując się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz podmiotów i jednostek samorządowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, medycznym, administracyjnym oraz prawie gospodarczym. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego. Przez kilka lat prowadził indywidualną kancelarię adwokacką.

Adwokat Maciej Jużków

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Zdobywał doświadczenie współpracując z najbardziej renomowanymi kancelariami prawnymi na Śląsku zajmując się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych i spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w kwestiach korporacyjnych, obsłudze procesów inwestycyjnych i sporach gospodarczych. Od 2009 roku jest mediatorem wyspecjalizowanym w sprawach gospodarczych. W ramach kancelarii zajmuje się koordynacją projektów transgranicznych i międzynarodowych.

Radca prawny Aleksandra Wegerhoff

Radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2010 jest prawnikiem zagranicznym w Izbie Adwokackiej w Düsseldorfie (RAK Düsseldorf). Zajmuje się polsko-niemieckim obrotem prawnym oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Na co dzień praktykuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Karol Oczkowicz

Aplikant adwokacki, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zakres zainteresowań stanowi prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo pracy. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także problematyką ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych oraz mediacją.

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, notariuszami, rzecznikami patentowymi, tłumaczami, kancelariami komorniczymi oraz specjalistami z innych dziedzin, co pozwala na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów prawnych.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jaki i w zakresie indywidualnych projektów. Obsługa prawna obejmuje kompleksowe doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie umów i negocjacji handlowych oraz problemów prawa pracy. Natomiast udział w projektach indywidualnych obejmuje czynności dostosowane do konkretnej koncepcji i zamierzeń klienta.

M&A

M&A

Ocena możliwości i propozycja optymalnych rozwiązań w zakresie przekształceń spółek. Przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej. Rejestracja. Obsługa procesów inwestycyjnych. Wsparcie dla akcjonariuszy i wspólników spółek.

Prawo pracy

Prawo pracy

Zbiorowe i indywidualne prawo pracy. Ocena stosowanych rozwiązań i ich optymalizacja. Wewnętrzne regulacje z zakresu prawa pracy. Spory zbiorowe. Zwolnienia grupowe. Programy restrukturyzacyjne w zakresie zatrudnienia. Kontrakty Menadżerskie. Programy motywacyjne. Spory pracownicze.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Reprezentacja lekarzy w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną lub cywilnoprawną za błędy w sztuce lekarskiej oraz związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną lekarzy. Reprezentacja pacjentów w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej.

Prawo cywilne i handlowe

Prawo cywilne i handlowe

Przygotowanie umów handlowych. Ocena rozwiązań kontraktowych, Doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona dóbr osobistych Klienta.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Analiza zgodności z prawem postępowań o udzielenie zamówienia. Przygotowywanie Środków ochrony prawnej. Reprezentacja przed KIO i Sądami.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Usługi zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Współpraca z syndykami i doradcami restrukturyzacyjnymi.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Roszczenia wynikające z przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Umowy licencyjne i umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Wsparcie dla start-up’ów.

Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Wsparcie dla menagerów i podmiotów gospodarczych. Audyt procedur wewnętrznych przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach procedur odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Reprezentacja

Reprezentacja

Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także ramach postępowań arbitrażowych i mediacyjnych.

Współpraca za granicą

Kancelaria posiada doświadczenie w pracy dla klientów międzynarodowych. W ramach współpracy z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie dla złożonych transakcji w kliku jurysdykcjach jednocześnie. Dodatkowo kancelaria może koordynować projekty prawne w następujących jurysdykcjach:

Kariera

Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim lub studentem prawa skontaktuj się z nami pod adresem: office@uwj.legal i prześlij nam swoje CV. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Urbańska, Włóczyk, Jużków Adwokaci
Spółka Jawna

ul. Jesionowa 22 lok. 8.4
40-158 Katowice

telefon: 32 720 61 42
e-mail: office@uwj.legal

KRS: 0000554291
REGON: 361319845
NIP: 9542754680

numer konta:
42 1050 1214 1000 0092 1050 2432